Gabinet Psychologiczny

dr Marzena Tomczak

Jestem doktorem, absolwentką dwóch kierunków: psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. W trakcie wieloletniej pracy zawodowej zdobywałam i doskonaliłam doświadczenie psychologiczne i pedagogiczne. Praktykę psychologiczną łączę z pracą dydaktyczną i naukową. Tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej uzyskałam w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Jestem autorką publikacji w czasopismach naukowych oraz monografii, pt. „Patologie współczesnego sportu”. Obecnie w pracy naukowej zajmuję się psychologią sportu, głównie zagadnieniami stresu i radzeniem sobie w trudnych sytuacjach.

Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w zakresie psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Ustawicznie doskonalę zawodowe kompetencje, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach. Posiadam certyfikat doradcy i specjalisty psychotraumatologii Niemieckiego Towarzystwa Psychotraumatologii. Aktualnie jestem w trakcie uzyskania certyfikatu psychoterapeuty i doradcy systemowego. Swoją pracę psychoterapeutyczną superwizuję u certyfikowanych psychoterapeutów systemowych w WTTS.

Prowadzę psychoterapię rodzin i par oraz indywidualną, m. in. z osobami z zaburzeniami osobowości, nerwicowymi, przeżywającymi trudności w związkach, relacjach z ludźmi.