Gabinet Psychologiczny

dr Marzena Tomczak

Oferta psychoterapii skierowana jest do osób, które:
  • doświadczyły traumy,
  • pragną lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, stresowych, kryzysach życiowych,
  • nie chcą żyć samotnie, a trudno im być w związkach,
  • zmagają się z lękiem, depresją, cierpieniem, trudnościami adaptacyjnymi,
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi ludźmi,
  • nie potrafią pogodzić się ze stratą bliskiej osoby,
  • doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej,
  • stoją wobec ważnej życiowej decyzji,
  • chcą poprawić jakość swojego życia,
  • pragną lepiej poznać siebie.